Hva er Inboude marketføring

I dette innlegget har brukt Inboundgroup. com som en inspreasjon for dette innlegget.

«Inbound marketing gjør at bedrifter kan vokse på en mer kostnadseffektiv måte. Det handler om å sette kunden i fokus og hjelpe de gjennom kjøpsreisen på en mest mulig effektiv måte.»

Tor Magnus Kolflaath, gründer og daglig leder i Inbound Group

Hva er Inbounde marketing?

Inbounde marketing er at man markedsførere gjennom blogg, e-post, sosiale medier SEO eller andre ting som påvirker kunden i kjøpeprossesen.

Inbound marketing er det omvendte av store rekalmekampansjer på TV. Inbound handler om å skape så godt og relevant innhold at selv oppsøker nettsiden og kjøpe.

Inbound-metodikkens 4 steg

Inbound har fire steg for å sikre en god kundeopplevelse. Jeg skal gå igjennom de steg etter steg.

Inbound-marketing-metodikken

Steg 1 tiltrekke

Første steg handler om å trekke fremmede databrukere det vil si idealkunden. Her må man tenke seg frem til hvordan man skal trekke dem inn, hva bør man gjøre og hvilke kanaler er mest effektive. Som regel finner du disse kundene via sosiale medier eller ved søk i google. Det er ofte tre hjelpemidler man bør ta i bruk for å være synlig for dine kunder å de er innholdsproduksjon, sosiale medier og søkemotoroptimalisering.

Steg 2 Konvertere

I dette steget har du fått besøkende på din nettside og du har trafikk på dine sosiale medier. Da er det tid for å konvertere disse til leads, leads er besøkende som har vist interese for deg og det du tilbyr.

For å sikre seg konvertering, sørg for å inkludere handlingsoppfordinger. Inbound bruker calls to action CTA. Hvert blogginnlegg for eks skal ha en CTA på siden sin, eller et skjema om kontaktinformasjon som gjør at du samler inn mer informasjon.

Steg 3 Selge

Salg og markedføring går i hånd i hånd når det gjelder inbound marketing. Oppvarming av leads er å gjøre de klare for at salgsavdelingen motar dem. Dette gjøres med å bearbeide leads.

Ved å sette opp en workflow kan man tilpasse og spisse innholde på eposter som et lead motta i tiden etter at personen har lastet ned innholdet fra nettsiden din.

Når bedriften din har vokst får man flere leads og holde kontroll på alle sammen, det man kan gjøre da er å lage en hubspot som også kalles lead scoring. Dette betyr at du kan poengsette ulike handlinger på nettsiden din.

HubSpot lead scoring
Eksamepel på Hubspot.

Steg 4 Begeistre

Det siste steget handler om å lage gode opplevelser for dine kunder. Kunder idag har høye forventinger grunnet til det er stor konkurranse ut i markedet, derfor er det viktig at man er engasjere og begeistre for å skape gode kundeforhold. Hvorfor skape god kundeopplevelse? jo, det skaper tilit, som gjør at kunden vil komme tilbake igjen.

Slik kommer man i gang med inbound marketing

 1. Sett mål – Jo mer konkrete disse er, jo lettere er det å bygge en smart strategi. Kan de tallfestes, desto bedre.
 2. Bygg et team – Ikke spre ansvaret over hele bedriften, men pek ut noen eksakte roller som vet hva ansvaret sitt er. Her snakker vi for eksempel prosjektleder, strateg og innholdsansvarlig.
 3. Analyser målgruppen(e) – Det vi innen inbound kaller personas. Vet du hvem du snakker til, er det mye lettere å treffe i markedsføringen.
 4. Analyser kjøpsprosessen – Det samme gjelder for hvordan kundene deres gjør et kjøp. Slik kan dere posisjonere dere på en måte som oppleves relevant, og samtidig jobbe med å nå kunden gjennom hele kjøpsprosessen.
 5. Vurder eksisterende markedsføring – Kanskje har dere allerede ressurser som kan brukes i inbound-satsingen? Knytt gjerne disse opp mot den overordnede strategien.
 6. Legg en aktivitetsplan – Altså en fullstendig oversikt over konkrete tiltak dere skal gjøre (f.eks.) over de neste tre månedene, og hvem som skal gjøre hva.
 7. Teknisk oppsett – Nettside, e-post-løp, blogg og sosiale medier. Jo mer dere setter opp og automatiserer i begynnelsen, jo lettere blir det fremover.
 8. Måling og revidering – Så fort dere er i gang, begynn å måle resultater. En inbound-kampanje skal konstant revideres ettersom dere lærer mer. Det finnes software som lett kan gjøre dette for dere (eksempelvis HubSpot).

Kilder

https://www.inboundgroup.com/no/inbound-marketing#hva_koster_inbound_marketing_6

Bilde: https://www.inboundgroup.com/no/inbound-marketing#hva_koster_inbound_marketing_6

Hva er Growth Hacking ?

Growth hacking er et paraplybegrep for strategier som baserer seg på vekst. Det er vanligvis brukt i sammenheng med oppstartsbedrifter som behøver stor vekst på kort tid med små budsjetter. Målet med growth hacking strategier er generelt å tilegne seg så mange brukere eller kunder som mulig, samtidig som man bruker så lite tid og ressurser som mulig.

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om hva, hvordan og strategier bundet til growth hacking. Jeg tar utgangspunkt i Optinmonster.com sitt innlegg «What is: Growth Hacking».

Hva er en growth hacking?

En growth hacker er noen som bruker kreative, lavkostnadsstrategier for å hjelpe virksomheten å tilegne og beholde kunder. De som er involvert i et produkt eller en service, har en growth hacker.

Growth hackers har en tendens til å være obsessiv, nysgjerrige og analytiske:

 • Growth hackers fokuserer utelukkende på strategier relatert til virksomhetens vekst
 • De antyder, prioriterer og tester innovative vekststrategier.
 • De analyserer og tester for å se hva som fungerer.

En ideal growth hacker vet hvordan å sette vekst prioriteringer, identifisere kanaler for kundetilegning, suksessmåling og skala vekst.

Hvordan fungerer det ?

Hvordan dette fungerer er ved hver virksomhet er målet å finne ut grunnen for vekst, og se etter måter å få veksten til å fortsette med vilje. Det handler om å beholde mest mulig brukere som bruker produktene dine.

Mange oppstartsbedrifter bruker Dave McClures «pirate funnel» som en oppskrift på vekst. «Pirate funnel» består av akronymet «AARRR» som står for:

 • Acquisition: Hvordan finner brukerne deg?
 • Activation: Har de en god første erfaring med ditt produkt?
 • Rentention: Kommer de tilbake?
 • Revenue: Hvordan tjener du penger?
 • Referal: Forteller de om produktet ditt til andre?

Bevisstgjøring er en sentral del av veksten, men det store poenget er å få trafikk og besøkende, til brukere og beholde disse brukerne.

Hvordan starte med Growth Hacking

Det første man må ha når man skal starte med Growth Hacking er en tjeneste eller produkt. Det er viktig å vite om det er et marked for det produktet du har, er det noe som vil selge? Når man skal finne ut om det er et marked for deres produkt er det lurt å samle inn data som målgrupper, hva folk liker.

Oppdater produktet ditt med jevne mellomrom, og fortsett med å høre på tilbakemeldinger fra kunder slik at du alltid vet om du er på rett vei.

Strategier for Growth Hacking

De fleste growth hacking strategier faller under tre hovedkategorier:

 • Content marketing
 • Product marketing
 • Reklame

Content marketing

Typiske content makreting aktiviteter inkluderer:

 • Starte en blogg og dele verdifullt innhold som flere vil dele
 • Gjesteblogging
 • Lage sosiale medieinnhold
 • Skrive e-bøker
 • Lage podcast
 • Holde webinar
 • Ha konkurranser og giveaways
 • Få bloggere til å gi produktet ditt en anmeldelse
 • Bli med i relevante forum og grupper
 • Influenser markedsføring
 • Bruke epostmarkedsføring til å bygge sterkere relasjon med brukerne
 • Forbedre innholdssynlighet med SEO
 • Få produktene ut i relevante markedsplasser og nettsider

Product marketing

Product marketing inkluderer teknikker for å gjøre produktet ditt mer tiltrekkende, og bygge en brukerbase. Product marketing inkluderer:

 • Utnytte frykten for å gå glipp av noe (FOMO) ved å bruke et registreringssystem som bare er tilgjengelig for de med invitasjon.
 • Følge brukerens bruksprosess og gjøre den bedre. Man kan for eksempel tilby belønninger for bruk eller kjøp.
 • Tilby incentiver for å dele produktet med venner og kjente som gagner både den nåværende og den nye brukeren.
 • Affiliate marketing, som også vil bruke content marketing vekststrategier.

Growth hackers kan også bruke social adverticing og pay per click (PPC) for å promotere deres produkter eller tjenester.

Kilder

ORK- en gave for deg

I mitt fjerde semester i Hotelledelse på Høyskolen Kristiania har jeg valgt kurset Digital markedsføring, og jeg har komme i den delen av kurset der Karl Phillip Lund er min foreleser og presenterte order ORK for meg. Jeg personlig ble mer interessert i ORK på grunn av hvor lite kunnskap det var på det før Karl hadde tatt det frem. Men hva er egentlig ORK?

ORK

ORK står for Objective key Resualt. ORK er et styresystem som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinulering fremtid og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. OKR kan se helt tilbake til 1954 når Peter Drucker lagde MBO mangerement by Objective som i 1969 ble forandret til ORK av Andy Grove. John Doerr kom på banan i 1974 og lærer seg alt man kan om OKR. Han introduserte styresettet til Google, som har hjulpet Google til å bli de de er idag.

Okr Timeline 5
CC:https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr

Hvordan fungerer OKR?

OKR fungerer ved at ulike ansatte har samme ansvar og ett felles mål. ORK består av Objective og 5 key Results. Objective definerer et mål. Dette er felles målet ofte en gruppe har. Objective er laget for at gruppen som jobber med samme målet skal ha en motivasjon, en felles motivasjon om å nå dette målet. Key Results er en beregning med en startverdi og en mål verdi som måler prosess mot et mål. Det vil si at de fem ulike Key Results et stoppested der man kan se hvor lang unna man er Objective sitt og hva man mangler.

I OKR kan man å ha Initiatives, som beskriver jobben som trengs for å drive prosessen i de ulike Key Results. En letter måte å se ORK på er Objective, hvor vil jeg dra? Key Results, Hvordan kommer jeg med dit? Initiatives, hva vil jeg gjøre for å komme meg dit?.

OKR | DIG2100 (2103)
CC:https://www.dig2100.no/okr-2/

Hvordan komme i gang med OKR

I komme i gang med OKR er ikke noe man gjør over natten, det tar tid og arbeid. Oppsettet av OKR er satt opp av åtte trinn, som jeg skal gå over en og en her. ORK kan implementers i hele så vel som deler av en organisasjon. Skal det implementeres i hele organisasjonen, starter man å utforme OKR´s på selskapsnivå:

 1. Samle ledergruppen og diskuterer nå situasjonen den fremtidige situasjonen. Lage et konkurrent bilde.
 2. Del opp i små grupper, gjerne 2-3 personer som alle samles å driver med idemyldring, der de kommer frem med hva de skal presentere om deres OKR for selskapet. Dette ofte kalles å lage det store bilde.
 3. Lag et workshop der man diskuterer, justerer og velger ut de OKR’ene som skal gjelde på selskapsnivå.
 4. Avtale hvordan gruppen skal skrive ned OKR. Det vil si at de definerer arbeidsmetoden som fungerer best for gruppen.
 5. Når man har avtalt hvordan de skal skrive ned OKR, kan man begynne med arbeidet med å samkjøre disse horisontalt og vertikalt. Noen kalles dette “Alignment Week” som er et tidsrom på x antall dager der selskapet gjør sitt ytterste for å samkjøre OKR’s på best mulig måte.
 6. Når OKR’s for hele organisasjonen er fastlagt for den kommende perioden, legger de åpnet og lett tilgjengelig for alle.
 7. Vanlig så setter OKR opp for et kvartal av gangen. Underveis i kvartalet er det ofte et diskusjonsmøte, der man kan ved nødvendige justeringer for å oppnå målene. Parallelt foregår idemyldring rundt neste periodes OKR’s.
 8. Det siste punktet er å presenter for hverandre i slutten av kvartalet. Her kan man reflektere rundt de oppnådde resultatene.

Hvem bruker OKR?

Etter du har lest mitt blogginnlegg om denne styreformen OKR, og fortsatt er litt skeptisk på om dette er en metode som fungerer kan dere se hvilke organisasjoner som allerede bruker OKR aktivt.

OKR - et system for gjennomføring - les mer her -INEVO
CC:https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Her ser man de ulike organisasjonene som har brukt eller aktiv bruker OKR. Det er mange store organisasjoner som Facebook, Netflix, Samsung og Google som det står mer om i øvre del av blogginnlegget. Hvordan klarte disse organisasjonene å lykkes ved hjelp av OKR, og hva gjør at de fortsatt bruker det?

Slik lykkes du!

Når man skal presenterer OKR ut i organisasjonen bør man gjøre det gradvis. Det er viktig at alle forstår hva det er og hvordan det skal brukes før dere kommer igang. Når dere er klare for å komme i gang bør man komme raskt i gang ved å holde på et enkelt, men kontret nivå i starten, for å bygge en kultur rundt. Ledelsen må jobbe tett på, de må kommunisere viktigheten av initiativet ut i organsiasjonen, og følge opp resultatene som oppnås.

Et tips for å konvertere aktiviteter av Key Results til verdibaserte OKR’s er å forestilles seg av konsekvensen av å gjennomføre disse aktivitetene med suksess vil være. Hva ville være det ønskede utfallet ? – Sprint

Hver organisasjon må finne ut hva som passer best for dem. Hvilken fart passer for dem, og hvile metoder er best for dere. OKR er er styresystem som man må eksperimentere seg fram til ulike metoder, det er en av de tingene som gjøre styresettet så bra. Ha muligheten til å tøye reglene til hva som fungerer for deg.

Frokostseminar: " Hvorfor lykkes noen - og ikke andre?" - Berger ...
CC:https://www.yourvismawebsite.com/berger-bedriftsutvikling-as/news/frokostseminar-hvorfor-lykkes-noen—og-ikke

Kilder

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#slik-kommer-du-i-gang-med-okr

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr

Bilder:

https://www.yourvismawebsite.com/berger-bedriftsutvikling-as/news/frokostseminar-hvorfor-lykkes-noen—og-ikke

https://www.dig2100.no/okr-2/

inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/(opens in a new tab)

perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr(opens in a new tab)

-HeddaWetter

Hvordan lage en suksess full Linkinprofil?

I valg emnet Digital Markedsføring har våre forelesere satt et stort fokus på å gi oss ulike tidligere elver som kan dele deres erfaringer, og opplevelser etter faget. I den første forelesningen i vårt nye tema med Karl Philip Lund fikk vi et foredrag av Julie Melby Foss, som nå er en operativ markeds assistend hos Inevo.

I hennes foredrag tok hun oss med ulike steg hvordan vi kan kapre drømmejobben ved hjelp av Linkedin. Dette er min inspirasjon mitt blogginnlegg.

Hva er Linkedin

Linkedin er en plattform som gir gode muligheter for å dele faglige resonnement, utlyse stillinger, samt bygge en digital CV. Plattformen er en mulighet til å vise hva man kan og hva man kan tilby ulike fremtidige arbeidsgivere. Profilen man lager på Linked, er den som blir vist rundt i arbeidsmarkedet, derfor er det viktig å lage en suksessfull profil.

Næringsforeningen Haugalandet | LinkedIn-skepsis blant norske ...
CC:https://nforeningen.no/linkedin-skepsis-blant-norske-sjefer/

Første steg- optimaliser profilen din

I et jobb intervju er det alltid viktig med et første inntrykk, dette forandres ikke på nettet. Et god første inntrykk er viktig for når du lager en linkedin profil, dette kan for eksempel legge ut noe som viser hvem du er, hva du står for som gjør profilen din utfylt.

Å ha et bra profilbilde er en måte ved å optimalisere profilen din, det er da viktig å ha et profilbilde som viser frem deg godt, det er et naturlig bilde som viser deg helt frem.

Ved å oppdatere kontakt infomasjonen din, din arbeids situasjon om det forandres, vil du gi ut riktig informasjon som gjøre det lettere for arbeidsgivere å kontakte deg, men viser også at du er aktiv inne på linkedin å byr deg om din presentasjon til jobb markedet.

I linkedin, kan du legge inn utdanningen din, jobb erfaringer og ferdighetene dine. Det er valgfritt om man velger å legge ut disse punktene, men ved å fylle ut disse punkene vil du lage en sterk profil å du vil vise ulik sider av deg som fremtidige arbeidsgivere vil vite.

Andre steg- bygge en godt nettverk

Etter man har optimalisert profilen sin er det neste steget å bygge et godt nettverk inne på plattformen. Da er det tre spørsmål du kan spørre deg selv, når du skal bygge nettverket ditt.

Hvem skal jeg ha i mitt nettverk? Her må du finne ut av hvilke ulike personer og egenskaper vil du ha linket til ditt nettverk. Hva kan de eventuelt gjøre for deg i fremtiden.

Hva interesser de seg for? Når man har fått opp nettverket sitt, er det lurt å sette en interesse i de ulike personene du har i ditt nettverk, hva er de interesserte for? Har de samme interesser deg? Dette er alle fordeler å kunne, og om man har mange i samme nettverk som interesserer seg for det samme er det mer sannsynlig å finne aktive arbeidsplasser.

Hvordan kan du hjelpe dem? Hva kan du tilby de som er i ditt nettverk, nettverket du har bygget ofte er ut av hva du ser etter i en arbeidsplass, men hva kan du tilby dem? Kan du gi noe de ønsker.

CC:https://sunnidrett.no/vare-aktiviteter/faglig-nettverk/

Steg tre- produser og bli sett

I foredraget til Julie Melby Foss fortalte hun at Hele 94% av alle brukere av plattformen deler ikke innhold aktivt, som vil si at det er mye rom som kan fylles av deg å dine tanker.

Man kan holde plattformen aktiv ved å dele artikler du liker, dele skole oppgaver du har skrevet, dele blogginnlegg. Ved at du publiserer ulike interesser eller dine arbeids viser du mer til arbeidsmarked om hvem du er. Ved å vise hvem du er er bare en positiv faktor, selv om det kan være ubehagelig. Når en arbeidsgiver ser alle sider av deg er det lettere for dem og deg til å finne den beste arbeidsplassen.

-Hedda Wetter

Nordic Choice- Valg av Kommunikasjonskanal

I dette blogg innlegget skal jeg snakke om valg av kommunikasjonskanal av hotellkjeden Nordic Choice. I denne delen av kurset til Cecilie Staude har vi lært om hvordan valg av kommunikasjonskanal fungerer og hvordan å finne best mulig kanal for vårt produkt/tjeneste/bedrift som vi har valgt til vår eksamens oppgave.

Mediavalg

Før vi kan velge ulike media kanaler som passer for vår bedrift, må man ha et kommunikasjon plan, siden vi må vite hvilken situvajson vi skal forandre. Etter vi har begynt med en kommunikasjons plan, må vi finne et hvilket mål, og budskap vi skal presentere og hvem vi skal nå. Etter vi har valgt dette kan vi begynne å se på hvilke kanaler passer best for oss. Måten å finne riktige kanaler er mediavalgmodellen.

Bilde: https://www.dig2100.no/hvordan-velge-rett-kanal/

Media valg modellen er en modell som er laget for å hjelpe bedrifter velge riktige kanaler for deres budskap. Mediavalgmodellen er satt opp av fire punkter, presentasjonsegenskaper,distribusjonegenskaper, reaksjonsgenskaper og prisegenskaper.

Presentasjonsegenskaper er evnen kanalen har å presentere budskapet for mottakere. F.eks. med video, bilde, lyd, farger og form. Det er viktig i denne delen av modellen å presentere budskapet måten som vekker størst reaksjoner hos den valgte målgruppen.

Distribusjonegenskaper er mediets evne til å formidle budskapet til de ulike segmentene. Hvilken evne har det valgte medie til å spre budskapet? Hvor ofte skal vi kommunisere? 

Reaksjonsegenskaper handler om situasjonen hvor lesere er mottakelig for påvirkning og for å utnytte mulighetene som konteksten gir. Et eksempel er man finner formålet med media.

Målgruppen

Målgruppen vi har valgt å fokusere på er kunder i alderen av 20-50 år. Grunnet til dette er at i et hotell er det mange ulike kunder, det vil si at det er en del ulike segmenter å forholde seg til. I alder grupper 20-50 får vi inn de fleste segmentene og de som er interessert i den grønne fremtiden. I et hotell har som regel hoved segmente turister, business/konferanser og in house. In house vil se de kundene som bruker hotellet sine tilbud, som spa, resturante, bar uten å bo på hotellet. Ved valg av denne alders gruppen vet vi at sosiale kanaler brukes aktivt.

Sosiale kanaler

Sosiale medier som en markedslringkanal er den raskete måten å få frem deres budskap, grunnen til dette er at sosiale medier har eksplodert de siste 10 årene, og den dag i dag er flere personer gjennomsnitt 35 timer på mobilen sin i uken. Sosiale medier har gitt markedsfører mulighetene til å spre budskapet sitt på en enkel og privat måte. De kan nå 10 ganger flere kunder takket være sosiale medier, det er også lettere å skaffe nye kunder.

sosiale medier
Bilde: https://erikfalkhanseniogs.com/2017/06/19/sosiale-medier-en-jobbsokers-drommeverden-del-2/

Nordic Choice bruker aktiv den dag idag, Facebook, Instagram og Linkin som er kanaler vi forsetter å jobbe med i eksamen vår grunnet til at alle disse kanalene har høye tall i Ipsos, og gir høy eksponering.

Kilder:

Bærekraftig markedsføring

Markedsføring omfatter alle de aktivitetene, arbeidsprosessene og organisasjonene og som bidrar til å skape, formidle, levere og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet. Markedsføring skaper verdi for kunde og samfunn, det dekker behovet til kundene og funnet. Markedsføring bidrar til økonomisk vekst og internasjonal konkurranse kraft.

Bærekraftig markedsføring er akkurat det du tenker når du hører ordet. Man markedsfører noe som er bærekraftig, og man prøver å få kunder til å forandre deres adferd mot noe. Når man driver med bærekraftig markedsføring er å påvirke kunder sine relasjoner.

Derfor lønner bærekraft seg — Bærekraft
Bilde: https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/derfor-lonner-brekraft-seg

Snakk om Nordic Choice og growhub. hvordan det ble markedsføring, bra dårlig?? The Hub som er et av Norges største hoteller, også en del av hotell kjeden Nordic Choice og de vil inn i den grønne fremtiden. The hub er kjeden største hotell i Norden, når de bygde dette hotellet reklamerte de tidlig at dette skulle være et bærekraftig hotell, en av de mest reklamerte bærekraftig tiltaket var GrowHub.

Growhub er taket til the Hub der de har to store takkåre som produserer ureiste råvarer og gir gjestene deres grønne opplevelser. Resten av maten som de ikke får fra taket får de fra en Norsk gård, i nærmiljøet. Kortreist mat har vært en populær trend, det er flere nordmenn som gror grønnsaker i egen hage, noe som gjør tilbudet The Hub mer fristende.

urban-garden-grow-hub-clarion-hotel-the-hub.jpg
Bilde: https://www.nordicchoicehotels.no/blog/nytt-smart/takhage-the-hub/

Markedsføringen på Growhub var stor, grunnet til dette var at Hotellet i seg selv hadde me markedsføring, siden det skulle bli et av Norges største hoteller med over 700 rom. GrowHub ble tidlig presentert til verden, ved tegninger av hvordan det skal se ut, det ble lagt inn i deres reklamer om at deres hotell skal være den nye grønne fremtid. Ved å bruke den grønne fremtid, blir mange av den yngre generasjonen tiltrukket, grunnet av at miljø og bærekraftige produkter er noe den yngre generasjonen er opptatt av. De dekker et behov som er aktivt for nye kunder. Jeg mener de har gjort en god markedsføring, deres resturangte Norda har fått masse god tilbakemeldinger og er ofte full.

Kilder:

https://www.nordicchoicehotels.no/blog/nytt-smart/takhage-the-hub/

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/salg-og-marketsfring

Refleksjonsnotat: Digital Markedsføring

Hva har jeg lært?

I kurset Digital Markedsføring med Andres Krokan har jeg lært mye man trodde jeg visste fra før, men lærte jeg tok feil. I kurset gikk vi gjennom alt fra, det digitale nettsamfunnet til Digital økonomi II om nettverkseffekter, increasing returns, commoditysyndromet, oppmerksomhetsøkonomi etc. + blokkjeder og krypto.

Det jeg syntes var mest fasinerene og spennende var kunstig intelligens. Dette var et tema jeg hadde hørt om før, men aldri i den dybden. Det var også det temaet som fikk meg til å føle det var ingen fremtid for meg. Det temaet lært meg at verden har kommet mye lengre en jeg noen gang ville trodd, det fikk meg også til å innse at det er ikke lenge til vi lever i den verden jeg har sett på film.

Konsekvensene ved at jeg har lært det jeg har lært er bare positivt. Selv om noen av temaene var harde, å virket mørke er det å vite hvordan fremtiden kan se ut, ha en forståelse om de, vil hjelpe meg videre. Det største problemet med digital markedsføring den dag idag er at det foregår nå, i full vekst men vi mennesker er ikke forbedret på det. De som er i arbeidslivet får ingen forståelse på denne nye bølgen og møter den med frykt, usikkerhet og tvil. Det vil ikke jeg på grunn av dette kurset å det er jeg takknemlig for.

-HeddaWetter

Min Digitale Hverdag

Hvordan jeg arbeider digitalt

Hvordan jeg arbeider digitalt går for det meste gjennom Google.no. Google.no er nettsiden jeg bruker ved å finner andre nettsider, litteraturer, spørsmål, bilder og personer. Nylig har jeg tatt kurset Power Powersearch som jeg har skrevet et tidligere blogg innlegg om. Dette kurset har lært meg hvordan å bruke google til min beste måte.

Sosiale medier er også en stor faktor på hvordan min digitale hverdag ser ut, som en millennials er jeg oppvokst i den sosiale verden. I løpet av en dag er jeg igjennom plattformer som Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube Tiden brukt på sosiale medier blir brukt nettopp til sosiale formål, men arbeid kommer også igjennom sosiale medier, som et nettverk. Nettverket brukes til å spørre om spørsmål, kontakte personer som f.eks kan hjelpe deg med en oppgave til skolen.

Bilderesultater for sosiale medier
cc:https://tibedrammen.no/blogg/sosiale-medier/

Hvordan blogger jeg?

Hvordan jeg blogger, og min fremgang på å skrive et nytt blogginnlegg starter med å få utdelt en oppgave. Grunnen til at denne bloggen eksisterer er ved min lærer Anders Krokan som har kurset digital markedsføring. I dette kurset fikk vi elevene oppgave om å lage en blogg, der vi skulle skrive blogginnlegg hver uke.

Jeg får utdelt en oppgave om hva mitt neste blogginnlegg skal handle om, ut derfra setter jeg med å lager et oppsett på hvordan jeg ønsker å sette opp blogginnlegget mitt på bloggen. Etter oppsetter, finner jeg frem hvilket ulike temaer jeg skal ta med, også finner jeg infomasjonen som passer inn til. Når jeg har funnet alt jeg trenger, begynner jeg å skrive inn i WordPress, der legger jeg til bilder, og lager under overskrifter. Slik er min prosess på hvordan jeg lager et blogg innlegg.

Bilderesultater for blogg
CC:https://wpologi.no/hva-er-forskjellen-pa-blogg-og-nettsted/

-HeddaWetter

Hva er Google Powersearch?

i kurset digital markedsføring med Arne Krokan har jeg lært mye med om filter bobler, og ekko hva de gjør og hva nettsider kan bruke av mine søk. Men bruker jeg mine nettsider fulgt ut?

Google Powersearch er et gratis digitalt kurs, som man kan ta. Det består av 6 deler som er delt opp av tekster, videoer og spørsmål. Det Google Powersearch er et kurs om lærer deg å unytte måten man kan søke på informasjon som er rettet til det du leter etter.

Gode tips til å gjøre et bedre søk på Google

 1. Bilde søk

Når man søker på et bilde på Google, kan det hende man ikke får frem akkurat det man ønsker. Ved hjelp av verktøy knappen kan man bruke filteret på det man letter etter. Når man har tykket på verktøy kommer det opp fem valg muligheter “størrelser”, “farge”,”Brukerrettigheter”,”Type” og “tidspunkt”. Hvis man tar å søker sportsbiler, på Google bilder, men vil bare ha bilder av røde biler kan man gjøre slik.

Her har jeg trykket på valgmuligheten farger som gir meg ulike valgmuligheter, der trykket jeg på farget rød som da første til at jeg automatisk kom opp bare bilder av røde sportsbiler som man ser på bilde øverst. De andre valg mulighetene kan også brukes, eks type som gir deg muligheten til å få ulike måter bildene ser ut. På bilde under ser man at jeg har valgt å få bare bilder av røde sportsbiler som ser ut av utklipp.

2. Søk etter tekst

Når man skal finne et spesielt ord, tekst avsnitt i en 50 siders artikkel er ikke alltid det like lett. Men det finnes en lettere måte å søke etter ord og tekster ved hjelp av noen får knappet på din pc. Det man gjør at man trykker på “ctrl” + “F” på pc eller “cmf” + “F” på mac, så får man opp et søkefelt i en av hjørnene på nettleseren. I det søkefeltet kan du skrive inn det du leter etter.

3. Søk med bilde

Dette trikset syntes jeg gjør en søkeprosess mye lettere, det er en effektiv måte å finne noe man trenger ved hjelp av et bilde. Det man gjør er å gå inn på Google.no så kommer det vanlige søkefeltet opp, så trykker man på bilder som er i øverst i hjørne på høyere side. Når man har trykket på bilder kommer man inn på google bilder. Her trykke man på kamerat som er “søk med bilder”.

Når man trykker på “søk med bilde” kommer det opp en søkefelt der man kan enten laste ned nettadressen til et bilde eller selve bilde.

Her laster jeg inn et bilde av logoet til min skole, Høyskolen Kristina. Når jeg har lastet inn det bilde kommer det opp informasjon om min skole, adresse, hjemmesiden alt man trenger.

-Hedda Wetter

Kilder:

https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/unit?unit=2&lesson=4

Min egen unike boble

Før internettet kom, var måten å få nyheter, informasjon på gjort via aviser, bøker, nyhetskanalen. Da var det folk, som bestemte hva du fikk vite, og hvordan informasjonen og nyhetene skulle fremstå. Når internettet kom feide de unna disse folkene, vi hadde muligheten til å bestemme selv hva vi ville lese og lære. Er det slik at internettet reddet oss eller lever i enda i en boble?

Når jeg snakker om en boble refererer jeg til noe som kalles filterboble. En filterboble kort fortalt er en din egen unike boble med informasjon eller annet fortalt er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet.  En filterboble oppstår når en algoritme fra en nettside sorterer informasjonen til du som bruker, basert på informasjonen som du finner eller bruker.  (SNL)

Ekkokammer kan man sies er det samme som filterbobler, siden det er informasjon og meningene som blir gjentatt og forsterket innen for en gruppe. Man kan se likheten med filterbobler ved at den samler opp informasjonen du søker, eller forteller om aktivt. 
Spørsmålet er; hvordan blir du påvirket av ekkokammer?

Bilderesultater for filterboble
CC:https://www.maylinngullmark.no/2018/01/26/filterbobler-manipulerer-vi-oss-selv/

Google og Facebook

Google og Facebook er begge to store bedrifter som bruker filterbobler og ekkokammer. På Facebook er det slik liker du en artikkel om hundevask vil din Facebook feed raskt fylle seg opp med relaterte ting med hundevask.  Dette kan en tenke ikke er så ille, en liker jo hundevask? Men det som Facebook også har er algoritmer som fjerner innhold de mener du ikke vil like. Dette vil føre til at brukerne ikke får velge selv hvilke innhold en vil se eller ikke. De fleste bruker Google som en side for informasjon, det er der vi søker opp ting vi vil ha raskt svar på, man tenker vel når jeg søker opp noe så bestemmer jeg selv hva som kommer opp, slik er det ikke.  Om du og en venn søker opp for eksempel Dubai, vil ikke søkeresultat deres være like. På deg kan det komme opp bilder, ulike hoteller man kan dra på, turist sider. Men hos din venn vil det komme opp, artikkel som ”ung homofil gutt drept i Dubai”, ”Norske influenser får hets for reklamerer feire i Dubai”. Dette er helt to ulike søkeresultater som er laget av dine tidligere kikk.

Hva er negativt med filterbobler?

Så hva er egentlig det negative med disse filterbobler og ekkokammer? Vi som bruker internettet snakker om det en måte å få inn informasjon på, men grunnet til disse faktorene, er det ikke slik. Informasjon vi ofte trenger kommer ikke frem, en blir sittende i sin egen boble med sin informasjon, de meningene du mener, en får aldri noe annet synspunkt på saker, informasjon og politikk.

Filterbobler og ekko har blitt bukt i politikk før, og den dag i dag. De kan påvirke poltikk positivt og negativt.  Ser algoritmene på Facebook at du ofte leser, liker, deler artikkel som tilhenger mulig høyresiden, vil de fjerne de andre og presse mer høyre artikkel, som fører til at en ikke får muligheten til å se andres meninger. Dette er en negativ faktor også med tanke på at partier kommer ikke frem der de kanskje ville passet inn, det blir vanskeligere å få nye stemmere.

Vi lever i et samfunn der vi egentlig ikke bestemmer hva vi leser, de er vi som lager våre egene filterbobler og vi blir der. Det er komfortabelt, en trenger ikke mer, men vil det gjøre slik at vi har ikke noe selvinnsikt?

Kilder: https://link.no/ekkokammer/

https://snl.no/filterboble