ORK- en gave for deg

I mitt fjerde semester i Hotelledelse på Høyskolen Kristiania har jeg valgt kurset Digital markedsføring, og jeg har komme i den delen av kurset der Karl Phillip Lund er min foreleser og presenterte order ORK for meg. Jeg personlig ble mer interessert i ORK på grunn av hvor lite kunnskap det var på det før Karl hadde tatt det frem. Men hva er egentlig ORK?

ORK

ORK står for Objective key Resualt. ORK er et styresystem som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinulering fremtid og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. OKR kan se helt tilbake til 1954 når Peter Drucker lagde MBO mangerement by Objective som i 1969 ble forandret til ORK av Andy Grove. John Doerr kom på banan i 1974 og lærer seg alt man kan om OKR. Han introduserte styresettet til Google, som har hjulpet Google til å bli de de er idag.

Okr Timeline 5
CC:https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr

Hvordan fungerer OKR?

OKR fungerer ved at ulike ansatte har samme ansvar og ett felles mål. ORK består av Objective og 5 key Results. Objective definerer et mål. Dette er felles målet ofte en gruppe har. Objective er laget for at gruppen som jobber med samme målet skal ha en motivasjon, en felles motivasjon om å nå dette målet. Key Results er en beregning med en startverdi og en mål verdi som måler prosess mot et mål. Det vil si at de fem ulike Key Results et stoppested der man kan se hvor lang unna man er Objective sitt og hva man mangler.

I OKR kan man å ha Initiatives, som beskriver jobben som trengs for å drive prosessen i de ulike Key Results. En letter måte å se ORK på er Objective, hvor vil jeg dra? Key Results, Hvordan kommer jeg med dit? Initiatives, hva vil jeg gjøre for å komme meg dit?.

OKR | DIG2100 (2103)
CC:https://www.dig2100.no/okr-2/

Hvordan komme i gang med OKR

I komme i gang med OKR er ikke noe man gjør over natten, det tar tid og arbeid. Oppsettet av OKR er satt opp av åtte trinn, som jeg skal gå over en og en her. ORK kan implementers i hele så vel som deler av en organisasjon. Skal det implementeres i hele organisasjonen, starter man å utforme OKR´s på selskapsnivå:

  1. Samle ledergruppen og diskuterer nå situasjonen den fremtidige situasjonen. Lage et konkurrent bilde.
  2. Del opp i små grupper, gjerne 2-3 personer som alle samles å driver med idemyldring, der de kommer frem med hva de skal presentere om deres OKR for selskapet. Dette ofte kalles å lage det store bilde.
  3. Lag et workshop der man diskuterer, justerer og velger ut de OKR’ene som skal gjelde på selskapsnivå.
  4. Avtale hvordan gruppen skal skrive ned OKR. Det vil si at de definerer arbeidsmetoden som fungerer best for gruppen.
  5. Når man har avtalt hvordan de skal skrive ned OKR, kan man begynne med arbeidet med å samkjøre disse horisontalt og vertikalt. Noen kalles dette “Alignment Week” som er et tidsrom på x antall dager der selskapet gjør sitt ytterste for å samkjøre OKR’s på best mulig måte.
  6. Når OKR’s for hele organisasjonen er fastlagt for den kommende perioden, legger de åpnet og lett tilgjengelig for alle.
  7. Vanlig så setter OKR opp for et kvartal av gangen. Underveis i kvartalet er det ofte et diskusjonsmøte, der man kan ved nødvendige justeringer for å oppnå målene. Parallelt foregår idemyldring rundt neste periodes OKR’s.
  8. Det siste punktet er å presenter for hverandre i slutten av kvartalet. Her kan man reflektere rundt de oppnådde resultatene.

Hvem bruker OKR?

Etter du har lest mitt blogginnlegg om denne styreformen OKR, og fortsatt er litt skeptisk på om dette er en metode som fungerer kan dere se hvilke organisasjoner som allerede bruker OKR aktivt.

OKR - et system for gjennomføring - les mer her -INEVO
CC:https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Her ser man de ulike organisasjonene som har brukt eller aktiv bruker OKR. Det er mange store organisasjoner som Facebook, Netflix, Samsung og Google som det står mer om i øvre del av blogginnlegget. Hvordan klarte disse organisasjonene å lykkes ved hjelp av OKR, og hva gjør at de fortsatt bruker det?

Slik lykkes du!

Når man skal presenterer OKR ut i organisasjonen bør man gjøre det gradvis. Det er viktig at alle forstår hva det er og hvordan det skal brukes før dere kommer igang. Når dere er klare for å komme i gang bør man komme raskt i gang ved å holde på et enkelt, men kontret nivå i starten, for å bygge en kultur rundt. Ledelsen må jobbe tett på, de må kommunisere viktigheten av initiativet ut i organsiasjonen, og følge opp resultatene som oppnås.

Et tips for å konvertere aktiviteter av Key Results til verdibaserte OKR’s er å forestilles seg av konsekvensen av å gjennomføre disse aktivitetene med suksess vil være. Hva ville være det ønskede utfallet ? – Sprint

Hver organisasjon må finne ut hva som passer best for dem. Hvilken fart passer for dem, og hvile metoder er best for dere. OKR er er styresystem som man må eksperimentere seg fram til ulike metoder, det er en av de tingene som gjøre styresettet så bra. Ha muligheten til å tøye reglene til hva som fungerer for deg.

Frokostseminar: " Hvorfor lykkes noen - og ikke andre?" - Berger ...
CC:https://www.yourvismawebsite.com/berger-bedriftsutvikling-as/news/frokostseminar-hvorfor-lykkes-noen—og-ikke

Kilder

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#slik-kommer-du-i-gang-med-okr

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr

Bilder:

https://www.yourvismawebsite.com/berger-bedriftsutvikling-as/news/frokostseminar-hvorfor-lykkes-noen—og-ikke

https://www.dig2100.no/okr-2/

inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/(opens in a new tab)

perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr(opens in a new tab)

-HeddaWetter

Hvordan lage en suksess full Linkinprofil?

I valg emnet Digital Markedsføring har våre forelesere satt et stort fokus på å gi oss ulike tidligere elver som kan dele deres erfaringer, og opplevelser etter faget. I den første forelesningen i vårt nye tema med Karl Philip Lund fikk vi et foredrag av Julie Melby Foss, som nå er en operativ markeds assistend hos Inevo.

I hennes foredrag tok hun oss med ulike steg hvordan vi kan kapre drømmejobben ved hjelp av Linkedin. Dette er min inspirasjon mitt blogginnlegg.

Hva er Linkedin

Linkedin er en plattform som gir gode muligheter for å dele faglige resonnement, utlyse stillinger, samt bygge en digital CV. Plattformen er en mulighet til å vise hva man kan og hva man kan tilby ulike fremtidige arbeidsgivere. Profilen man lager på Linked, er den som blir vist rundt i arbeidsmarkedet, derfor er det viktig å lage en suksessfull profil.

Næringsforeningen Haugalandet | LinkedIn-skepsis blant norske ...
CC:https://nforeningen.no/linkedin-skepsis-blant-norske-sjefer/

Første steg- optimaliser profilen din

I et jobb intervju er det alltid viktig med et første inntrykk, dette forandres ikke på nettet. Et god første inntrykk er viktig for når du lager en linkedin profil, dette kan for eksempel legge ut noe som viser hvem du er, hva du står for som gjør profilen din utfylt.

Å ha et bra profilbilde er en måte ved å optimalisere profilen din, det er da viktig å ha et profilbilde som viser frem deg godt, det er et naturlig bilde som viser deg helt frem.

Ved å oppdatere kontakt infomasjonen din, din arbeids situasjon om det forandres, vil du gi ut riktig informasjon som gjøre det lettere for arbeidsgivere å kontakte deg, men viser også at du er aktiv inne på linkedin å byr deg om din presentasjon til jobb markedet.

I linkedin, kan du legge inn utdanningen din, jobb erfaringer og ferdighetene dine. Det er valgfritt om man velger å legge ut disse punktene, men ved å fylle ut disse punkene vil du lage en sterk profil å du vil vise ulik sider av deg som fremtidige arbeidsgivere vil vite.

Andre steg- bygge en godt nettverk

Etter man har optimalisert profilen sin er det neste steget å bygge et godt nettverk inne på plattformen. Da er det tre spørsmål du kan spørre deg selv, når du skal bygge nettverket ditt.

Hvem skal jeg ha i mitt nettverk? Her må du finne ut av hvilke ulike personer og egenskaper vil du ha linket til ditt nettverk. Hva kan de eventuelt gjøre for deg i fremtiden.

Hva interesser de seg for? Når man har fått opp nettverket sitt, er det lurt å sette en interesse i de ulike personene du har i ditt nettverk, hva er de interesserte for? Har de samme interesser deg? Dette er alle fordeler å kunne, og om man har mange i samme nettverk som interesserer seg for det samme er det mer sannsynlig å finne aktive arbeidsplasser.

Hvordan kan du hjelpe dem? Hva kan du tilby de som er i ditt nettverk, nettverket du har bygget ofte er ut av hva du ser etter i en arbeidsplass, men hva kan du tilby dem? Kan du gi noe de ønsker.

CC:https://sunnidrett.no/vare-aktiviteter/faglig-nettverk/

Steg tre- produser og bli sett

I foredraget til Julie Melby Foss fortalte hun at Hele 94% av alle brukere av plattformen deler ikke innhold aktivt, som vil si at det er mye rom som kan fylles av deg å dine tanker.

Man kan holde plattformen aktiv ved å dele artikler du liker, dele skole oppgaver du har skrevet, dele blogginnlegg. Ved at du publiserer ulike interesser eller dine arbeids viser du mer til arbeidsmarked om hvem du er. Ved å vise hvem du er er bare en positiv faktor, selv om det kan være ubehagelig. Når en arbeidsgiver ser alle sider av deg er det lettere for dem og deg til å finne den beste arbeidsplassen.

-Hedda Wetter

Nordic Choice- Valg av Kommunikasjonskanal

I dette blogg innlegget skal jeg snakke om valg av kommunikasjonskanal av hotellkjeden Nordic Choice. I denne delen av kurset til Cecilie Staude har vi lært om hvordan valg av kommunikasjonskanal fungerer og hvordan å finne best mulig kanal for vårt produkt/tjeneste/bedrift som vi har valgt til vår eksamens oppgave.

Mediavalg

Før vi kan velge ulike media kanaler som passer for vår bedrift, må man ha et kommunikasjon plan, siden vi må vite hvilken situvajson vi skal forandre. Etter vi har begynt med en kommunikasjons plan, må vi finne et hvilket mål, og budskap vi skal presentere og hvem vi skal nå. Etter vi har valgt dette kan vi begynne å se på hvilke kanaler passer best for oss. Måten å finne riktige kanaler er mediavalgmodellen.

Bilde: https://www.dig2100.no/hvordan-velge-rett-kanal/

Media valg modellen er en modell som er laget for å hjelpe bedrifter velge riktige kanaler for deres budskap. Mediavalgmodellen er satt opp av fire punkter, presentasjonsegenskaper,distribusjonegenskaper, reaksjonsgenskaper og prisegenskaper.

Presentasjonsegenskaper er evnen kanalen har å presentere budskapet for mottakere. F.eks. med video, bilde, lyd, farger og form. Det er viktig i denne delen av modellen å presentere budskapet måten som vekker størst reaksjoner hos den valgte målgruppen.

Distribusjonegenskaper er mediets evne til å formidle budskapet til de ulike segmentene. Hvilken evne har det valgte medie til å spre budskapet? Hvor ofte skal vi kommunisere? 

Reaksjonsegenskaper handler om situasjonen hvor lesere er mottakelig for påvirkning og for å utnytte mulighetene som konteksten gir. Et eksempel er man finner formålet med media.

Målgruppen

Målgruppen vi har valgt å fokusere på er kunder i alderen av 20-50 år. Grunnet til dette er at i et hotell er det mange ulike kunder, det vil si at det er en del ulike segmenter å forholde seg til. I alder grupper 20-50 får vi inn de fleste segmentene og de som er interessert i den grønne fremtiden. I et hotell har som regel hoved segmente turister, business/konferanser og in house. In house vil se de kundene som bruker hotellet sine tilbud, som spa, resturante, bar uten å bo på hotellet. Ved valg av denne alders gruppen vet vi at sosiale kanaler brukes aktivt.

Sosiale kanaler

Sosiale medier som en markedslringkanal er den raskete måten å få frem deres budskap, grunnen til dette er at sosiale medier har eksplodert de siste 10 årene, og den dag i dag er flere personer gjennomsnitt 35 timer på mobilen sin i uken. Sosiale medier har gitt markedsfører mulighetene til å spre budskapet sitt på en enkel og privat måte. De kan nå 10 ganger flere kunder takket være sosiale medier, det er også lettere å skaffe nye kunder.

sosiale medier
Bilde: https://erikfalkhanseniogs.com/2017/06/19/sosiale-medier-en-jobbsokers-drommeverden-del-2/

Nordic Choice bruker aktiv den dag idag, Facebook, Instagram og Linkin som er kanaler vi forsetter å jobbe med i eksamen vår grunnet til at alle disse kanalene har høye tall i Ipsos, og gir høy eksponering.

Kilder:

Bærekraftig markedsføring

Markedsføring omfatter alle de aktivitetene, arbeidsprosessene og organisasjonene og som bidrar til å skape, formidle, levere og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet. Markedsføring skaper verdi for kunde og samfunn, det dekker behovet til kundene og funnet. Markedsføring bidrar til økonomisk vekst og internasjonal konkurranse kraft.

Bærekraftig markedsføring er akkurat det du tenker når du hører ordet. Man markedsfører noe som er bærekraftig, og man prøver å få kunder til å forandre deres adferd mot noe. Når man driver med bærekraftig markedsføring er å påvirke kunder sine relasjoner.

Derfor lønner bærekraft seg — Bærekraft
Bilde: https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/derfor-lonner-brekraft-seg

Snakk om Nordic Choice og growhub. hvordan det ble markedsføring, bra dårlig?? The Hub som er et av Norges største hoteller, også en del av hotell kjeden Nordic Choice og de vil inn i den grønne fremtiden. The hub er kjeden største hotell i Norden, når de bygde dette hotellet reklamerte de tidlig at dette skulle være et bærekraftig hotell, en av de mest reklamerte bærekraftig tiltaket var GrowHub.

Growhub er taket til the Hub der de har to store takkåre som produserer ureiste råvarer og gir gjestene deres grønne opplevelser. Resten av maten som de ikke får fra taket får de fra en Norsk gård, i nærmiljøet. Kortreist mat har vært en populær trend, det er flere nordmenn som gror grønnsaker i egen hage, noe som gjør tilbudet The Hub mer fristende.

urban-garden-grow-hub-clarion-hotel-the-hub.jpg
Bilde: https://www.nordicchoicehotels.no/blog/nytt-smart/takhage-the-hub/

Markedsføringen på Growhub var stor, grunnet til dette var at Hotellet i seg selv hadde me markedsføring, siden det skulle bli et av Norges største hoteller med over 700 rom. GrowHub ble tidlig presentert til verden, ved tegninger av hvordan det skal se ut, det ble lagt inn i deres reklamer om at deres hotell skal være den nye grønne fremtid. Ved å bruke den grønne fremtid, blir mange av den yngre generasjonen tiltrukket, grunnet av at miljø og bærekraftige produkter er noe den yngre generasjonen er opptatt av. De dekker et behov som er aktivt for nye kunder. Jeg mener de har gjort en god markedsføring, deres resturangte Norda har fått masse god tilbakemeldinger og er ofte full.

Kilder:

https://www.nordicchoicehotels.no/blog/nytt-smart/takhage-the-hub/

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/salg-og-marketsfring

Refleksjonsnotat: Digital Markedsføring

Hva har jeg lært?

I kurset Digital Markedsføring med Andres Krokan har jeg lært mye man trodde jeg visste fra før, men lærte jeg tok feil. I kurset gikk vi gjennom alt fra, det digitale nettsamfunnet til Digital økonomi II om nettverkseffekter, increasing returns, commoditysyndromet, oppmerksomhetsøkonomi etc. + blokkjeder og krypto.

Det jeg syntes var mest fasinerene og spennende var kunstig intelligens. Dette var et tema jeg hadde hørt om før, men aldri i den dybden. Det var også det temaet som fikk meg til å føle det var ingen fremtid for meg. Det temaet lært meg at verden har kommet mye lengre en jeg noen gang ville trodd, det fikk meg også til å innse at det er ikke lenge til vi lever i den verden jeg har sett på film.

Konsekvensene ved at jeg har lært det jeg har lært er bare positivt. Selv om noen av temaene var harde, å virket mørke er det å vite hvordan fremtiden kan se ut, ha en forståelse om de, vil hjelpe meg videre. Det største problemet med digital markedsføring den dag idag er at det foregår nå, i full vekst men vi mennesker er ikke forbedret på det. De som er i arbeidslivet får ingen forståelse på denne nye bølgen og møter den med frykt, usikkerhet og tvil. Det vil ikke jeg på grunn av dette kurset å det er jeg takknemlig for.

-HeddaWetter

Min Digitale Hverdag

Hvordan jeg arbeider digitalt

Hvordan jeg arbeider digitalt går for det meste gjennom Google.no. Google.no er nettsiden jeg bruker ved å finner andre nettsider, litteraturer, spørsmål, bilder og personer. Nylig har jeg tatt kurset Power Powersearch som jeg har skrevet et tidligere blogg innlegg om. Dette kurset har lært meg hvordan å bruke google til min beste måte.

Sosiale medier er også en stor faktor på hvordan min digitale hverdag ser ut, som en millennials er jeg oppvokst i den sosiale verden. I løpet av en dag er jeg igjennom plattformer som Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube Tiden brukt på sosiale medier blir brukt nettopp til sosiale formål, men arbeid kommer også igjennom sosiale medier, som et nettverk. Nettverket brukes til å spørre om spørsmål, kontakte personer som f.eks kan hjelpe deg med en oppgave til skolen.

Bilderesultater for sosiale medier
cc:https://tibedrammen.no/blogg/sosiale-medier/

Hvordan blogger jeg?

Hvordan jeg blogger, og min fremgang på å skrive et nytt blogginnlegg starter med å få utdelt en oppgave. Grunnen til at denne bloggen eksisterer er ved min lærer Anders Krokan som har kurset digital markedsføring. I dette kurset fikk vi elevene oppgave om å lage en blogg, der vi skulle skrive blogginnlegg hver uke.

Jeg får utdelt en oppgave om hva mitt neste blogginnlegg skal handle om, ut derfra setter jeg med å lager et oppsett på hvordan jeg ønsker å sette opp blogginnlegget mitt på bloggen. Etter oppsetter, finner jeg frem hvilket ulike temaer jeg skal ta med, også finner jeg infomasjonen som passer inn til. Når jeg har funnet alt jeg trenger, begynner jeg å skrive inn i WordPress, der legger jeg til bilder, og lager under overskrifter. Slik er min prosess på hvordan jeg lager et blogg innlegg.

Bilderesultater for blogg
CC:https://wpologi.no/hva-er-forskjellen-pa-blogg-og-nettsted/

-HeddaWetter

Hva er Google Powersearch?

i kurset digital markedsføring med Arne Krokan har jeg lært mye med om filter bobler, og ekko hva de gjør og hva nettsider kan bruke av mine søk. Men bruker jeg mine nettsider fulgt ut?

Google Powersearch er et gratis digitalt kurs, som man kan ta. Det består av 6 deler som er delt opp av tekster, videoer og spørsmål. Det Google Powersearch er et kurs om lærer deg å unytte måten man kan søke på informasjon som er rettet til det du leter etter.

Gode tips til å gjøre et bedre søk på Google

  1. Bilde søk

Når man søker på et bilde på Google, kan det hende man ikke får frem akkurat det man ønsker. Ved hjelp av verktøy knappen kan man bruke filteret på det man letter etter. Når man har tykket på verktøy kommer det opp fem valg muligheter “størrelser”, “farge”,”Brukerrettigheter”,”Type” og “tidspunkt”. Hvis man tar å søker sportsbiler, på Google bilder, men vil bare ha bilder av røde biler kan man gjøre slik.

Her har jeg trykket på valgmuligheten farger som gir meg ulike valgmuligheter, der trykket jeg på farget rød som da første til at jeg automatisk kom opp bare bilder av røde sportsbiler som man ser på bilde øverst. De andre valg mulighetene kan også brukes, eks type som gir deg muligheten til å få ulike måter bildene ser ut. På bilde under ser man at jeg har valgt å få bare bilder av røde sportsbiler som ser ut av utklipp.

2. Søk etter tekst

Når man skal finne et spesielt ord, tekst avsnitt i en 50 siders artikkel er ikke alltid det like lett. Men det finnes en lettere måte å søke etter ord og tekster ved hjelp av noen får knappet på din pc. Det man gjør at man trykker på “ctrl” + “F” på pc eller “cmf” + “F” på mac, så får man opp et søkefelt i en av hjørnene på nettleseren. I det søkefeltet kan du skrive inn det du leter etter.

3. Søk med bilde

Dette trikset syntes jeg gjør en søkeprosess mye lettere, det er en effektiv måte å finne noe man trenger ved hjelp av et bilde. Det man gjør er å gå inn på Google.no så kommer det vanlige søkefeltet opp, så trykker man på bilder som er i øverst i hjørne på høyere side. Når man har trykket på bilder kommer man inn på google bilder. Her trykke man på kamerat som er “søk med bilder”.

Når man trykker på “søk med bilde” kommer det opp en søkefelt der man kan enten laste ned nettadressen til et bilde eller selve bilde.

Her laster jeg inn et bilde av logoet til min skole, Høyskolen Kristina. Når jeg har lastet inn det bilde kommer det opp informasjon om min skole, adresse, hjemmesiden alt man trenger.

-Hedda Wetter

Kilder:

https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/unit?unit=2&lesson=4

Min egen unike boble

Før internettet kom, var måten å få nyheter, informasjon på gjort via aviser, bøker, nyhetskanalen. Da var det folk, som bestemte hva du fikk vite, og hvordan informasjonen og nyhetene skulle fremstå. Når internettet kom feide de unna disse folkene, vi hadde muligheten til å bestemme selv hva vi ville lese og lære. Er det slik at internettet reddet oss eller lever i enda i en boble?

Når jeg snakker om en boble refererer jeg til noe som kalles filterboble. En filterboble kort fortalt er en din egen unike boble med informasjon eller annet fortalt er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet.  En filterboble oppstår når en algoritme fra en nettside sorterer informasjonen til du som bruker, basert på informasjonen som du finner eller bruker.  (SNL)

Ekkokammer kan man sies er det samme som filterbobler, siden det er informasjon og meningene som blir gjentatt og forsterket innen for en gruppe. Man kan se likheten med filterbobler ved at den samler opp informasjonen du søker, eller forteller om aktivt. 
Spørsmålet er; hvordan blir du påvirket av ekkokammer?

Bilderesultater for filterboble
CC:https://www.maylinngullmark.no/2018/01/26/filterbobler-manipulerer-vi-oss-selv/

Google og Facebook

Google og Facebook er begge to store bedrifter som bruker filterbobler og ekkokammer. På Facebook er det slik liker du en artikkel om hundevask vil din Facebook feed raskt fylle seg opp med relaterte ting med hundevask.  Dette kan en tenke ikke er så ille, en liker jo hundevask? Men det som Facebook også har er algoritmer som fjerner innhold de mener du ikke vil like. Dette vil føre til at brukerne ikke får velge selv hvilke innhold en vil se eller ikke. De fleste bruker Google som en side for informasjon, det er der vi søker opp ting vi vil ha raskt svar på, man tenker vel når jeg søker opp noe så bestemmer jeg selv hva som kommer opp, slik er det ikke.  Om du og en venn søker opp for eksempel Dubai, vil ikke søkeresultat deres være like. På deg kan det komme opp bilder, ulike hoteller man kan dra på, turist sider. Men hos din venn vil det komme opp, artikkel som ”ung homofil gutt drept i Dubai”, ”Norske influenser får hets for reklamerer feire i Dubai”. Dette er helt to ulike søkeresultater som er laget av dine tidligere kikk.

Hva er negativt med filterbobler?

Så hva er egentlig det negative med disse filterbobler og ekkokammer? Vi som bruker internettet snakker om det en måte å få inn informasjon på, men grunnet til disse faktorene, er det ikke slik. Informasjon vi ofte trenger kommer ikke frem, en blir sittende i sin egen boble med sin informasjon, de meningene du mener, en får aldri noe annet synspunkt på saker, informasjon og politikk.

Filterbobler og ekko har blitt bukt i politikk før, og den dag i dag. De kan påvirke poltikk positivt og negativt.  Ser algoritmene på Facebook at du ofte leser, liker, deler artikkel som tilhenger mulig høyresiden, vil de fjerne de andre og presse mer høyre artikkel, som fører til at en ikke får muligheten til å se andres meninger. Dette er en negativ faktor også med tanke på at partier kommer ikke frem der de kanskje ville passet inn, det blir vanskeligere å få nye stemmere.

Vi lever i et samfunn der vi egentlig ikke bestemmer hva vi leser, de er vi som lager våre egene filterbobler og vi blir der. Det er komfortabelt, en trenger ikke mer, men vil det gjøre slik at vi har ikke noe selvinnsikt?

Kilder: https://link.no/ekkokammer/

https://snl.no/filterboble

Hva er blokkjeder ?

En blokkkjede lett forklart som en logg, det er en slik logg som tar vare på informasjon som du bruker eller har søkt på. En annen måte å forklare det på er at blokk kjede er en kyproavluta, det er desentralisert, og transkasjonene skjer dirkete mellom brukere uten mellom ledd som banker.

Bilderesultat for blokkjedeteknologi
https://www.tu.no/artikler/slik-kan-blokkjedeteknologi-brukes-i-energisektoren/469817

Blokkjeder bygger på etablerte prinsipper for kryptografi. Hver transaksjon krypteres, signeres, lagres fortløpende og samles i en blokk. Flere blokker danner til sammen en kjede, derav navnet. Kraftige datamaskiner som kalles bokførere (miners) konkurrerer om å få lov til å føre inn én og én blokk i blokkjeden.

Blokkjede har gjort slik at det er mulig å pengetranskjoner uten å måtte sentralt godkjenne. Norge har snakket mye om å få blokk kjeder ut i det offentlige, men har vært mer kritisk en andre land.

Kilder: https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

https://svw.no/aktuelt/aktuelt/2019/februar/eu-satser-mens-norge-bremser-for-blokkjede-teknologi/

Betaler du med kort eller kontant? Ingen av delene.

I kurset Arne Krokan holder i dig2021 bereter han temaet kunstig intelligens. Spekteret for teamet er bredt, og det har sine fordeler og ulemper. Hva er egentlig kunstig intelligens? Hva gjør kunstig intelligents? På hvilken måte vil kunstig intelligens påvirke måten vi handler på i fremtiden, er spørsmålet Arne Krokan spør oss.

Hva er kunstig intelligens?

I Artikkelen «Tre ting du må vite om kunstig intelligens (Al)», forklarer de Al med at det er en teori og utviklingen av datasystemer som vanligvis krever menneskelig intelligens. Deres forklaring er enkel å forstå, og det første jeg tenker på når jeg leser forklaringen er Chatbot. Chat-tjenester styrt av roboter og kunstig intelligens som er konstruert for å besvare spørsmål kunder har til bedrifter og  dens tjenester. Kunstig intelligens eller Al er den nye menneskehjernen, den er laget for å ta over enkelte oppgaver innen bedrifter og tjenester, for å spare både tid og penger.

De siste ti årene har kunstig intelligens blitt mer og mer brukt i store bedrifter. Økt datakraft med kraftigere prosessorer, big data, internett, skytjenester og nye algoritmer innen maskinlære, er alle viktige katalysatorer for revolusjonen innen kunstig intelligens. Det kan sies at Al kom for å hjelpe menneskeheten, siden mennesker ble skapt med feil og mangler, og med Al vil vi kunne unngå disse feilene og manglene.

Bilderesultat for kunstig intelligens

Dagens effektive metoder å handle

Hvordan vi handler i dag er enklere enn den noen gang har vært tidligere. Vi har utallige betalingsmuligheter, hvor det nyeste er cardless betaling. Dette er en tjeneste som gjør det mulig å bruke enten mobilen eller en smartklokke som bankkort. Samtidig er det andre tjenester som gjør det mulig å sitte hjemme i sofaen og handle alt en trenger, og en kan velge hvordan en vil betale; enten betale hele summen, eller velge og dele det opp over tid som en nedbetaling. Hvordan vil utviklingen innen handle påvirke oss i fremtiden?

Kinas handels metode

Fremtidig handel vil bli en annen opplevelse. I mange steder i Kina har de ikke kort, eller smarttelefoner som betaler for dem, det er deres ansikt.  De kan gå inn i en butikk plukke ut ulike varer, som kamera rundt i butikkene tar opp og legger inn at du har tatt de. Det øyeblikket man skal betaler forlater man butikken uten å stoppe for å betale. Deres ansikt er lagret og penger vil bli trukket ut av din konto til den butikken.  Dette er en realitet som finnes og fremtiden vil mulig vare i bruk andre steder i verden.

Bilderesultat for kina shopping ansiktsgjenkjenning

Hvordan vil kunstig intelligens påvirke oss i femtiden?

I løpet av tiden vi har hatt smarttelefoner, kan en merke at den følger med på hva vi søker på og legger til annonser som tilknyttet søkeordene våre. Annonser er et annonsesystem som gir bedrifter og tjenester muligheter til å knytte annonser opp med søkeord, som gjør det enklere for bedrifter og tjenester å komme ut til de aktuelle kundene. F.eks; du søker etter forskjellige Tv-er, men klarer ikke å bestemme deg, du går ut av søket og scroller på Facebook, plutselig dukker det opp mange annonser på tilbud rundt de Tv-ene du så på. Dette er hvordan den morderne markedsføringen fungerer. Basert på hvordan kunstig intelligens fungerer og blir brukt, har markedsførere mer informasjon om sine kunder, og dette gir de muligheter til å gi mer målrettet tilbud ut mot den enkelte kunde. Det mange ikke vet er at produktene som blir reklamert for, ofte kommer fra de største aktørene. Selskapene som står bak disse virtuelle assistentene, Amazon, Apple og Google, etc, promoterer alltid sine egne produkter før andre merkevarer. Dersom en ønsker å kjøpe ny tv, og spør Alexa, Amazon sin virtuelle assistent, vil Alexa vise deg Amazon sine egne lyspærer før en eventuell TV. Dette understreker virkeligheten av å ha et mellomledd i kjøpsprosessen som ikke har en forutbestemt lojalitet.

Det er klart at kunstig intelligens vil være en stor pengemaskin for næringslivet i fremtiden. Utviklingen innen kunstig intelligens  vil gjøre hverdagen mer effektivt, vi har programmer som jobber ti ganger raskere en et mennesker, men det vil ikke bare gi positive. Som nevnt tidligere i teksten vil marked har utrolig mye informasjon om deg, og det er ikke bare selskaper som får tilgang til disse dataene, det er myndigheten, politikere osv.  resultater. Kunstig intelligens i fremtiden vil forandre kjøpepressene. I fremtiden vil forholdet mellom selger og kjøper forandres, behovet om lojalitet og trygghet vil funger på andre måter. Kunden ønsker å velge produkter selv eller å føle at de har valgt det selv, og ikke i gåseøyne bli lurt til å ta med ekstra og unødvendige produkter som en selger anbefaler for å få mer salg.

Det er ulike veier kunstig intelligens kan ta oss, hvordan veien blir vil være opp til meg og andre som jobber for å forså digital markedsføring.

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

Bilde CC:https://www.google.com/search?q=kunstig+intelligens&tbm=isch&sa=X&biw=1280&bih=632&dpr=1&ved=0ahUKEwis8Y3CoYjnAhXFepoKHcc_BnMQgowBCCkoAA#imgrc=ohoq6x2I5-1zlM: CC: kishore kumar

Bilde CC:https://no.technocracy.news/ansiktsgjenkjenning-i-butikkene-er-kj%C3%B8pere-klare-for-det/

-Hedda Wetter